Какво представлява политиката на риска??

Рисковата политика е нов начин на мислене относно риска в контекста на лидерство, вземане на решения и формулиране на политика., Рискът днес се разглежда като положителна концепция, която се занимава с бъдещето – въздействия и последици от решенията и анализ на изпълнението на политиката. . Политиката за риска е отделна от процеса на управление на риска и работи на по-високо и по-ранно организационно ниво. . Тя действа преди да се идентифицират рисковете. . Политиката на риска включва промяна на парадигмата от "силоз" към . ангажиране на мрежата, получаване на информация за , заинтересованите страни и последваща защита и привличане на възможности от уязвимости..

Кибер сигурност , Data Privacy , GDPR

Anti Fraud

Конференции и Събития

Нашите активни оферти за конференции и дръги събития